Bio
Xoán é un dos valores actuais da música galega. 
No ano 2009 presenta o seu disco Nai. A súa música denominada pop-étnico galego, somérxese nun universo de sonoridades que veñen dende a música de raíz, pasando polo jazz, pop, reggae e a música de autor.
Na súa traxectoria artística destaca a súa versatilidade, participando coma actor, músico, director, cantante ou bailarín en diversos proxectos vinculados á música, o teatro, o teatro infantil e a danza. Proxectos coma o espectáculo infantil A Nena e o Grilo de Magín Blanco e a Editorial Oqo, no que participa coma actor, cantante e músico.
Presenta e canta no espectáculo Cores do Atlántico (2010) de Socorro Lira na Illa de San Simón xunto cos artistas Uxía, Margareth Meneçes, Joao Afonso e Socorro Lira. Participa ademais neste ano coa súa canción “Rapás, rapás...” no videoxogo Galeoke e canta a canción “Gaiteiro de Vainilla” no disco Arrolos de Salitre de Xabier Díaz e Guillerme Fernández. Participa tamén no disco A Minha Embala da cantante angolana Aline Frazão na canción Kamba de Fala.
O 14 de Xaneiro do 2012 participará no festival da lusofonía Cantos na Maré, xunto con Mayra Andrade, Carlos do Carmo, Socorro Lira e Uxía.Xoán é um dos valores actuais da música galega. 
No ano 2009 apresenta o seu disco Nai. A sua música, denominada pop-étnico galego, submerge num universo de sonoridades que vêm desde a música de raiz, passando pelo jazz, pop, reggae e a música de autor.
Na sua trajectória artística destaca a sua versatilidade, participando como actor, músico, director, cantor ou bailarino em diversos projectos vinculados à música, ao teatro, ao teatro infantil e à dança. Entre estes estão projectos como o espectáculo infantil A Nena e o Grilo de Magín Blanco e a Editora Oqo, no qual participa como actor, cantor e músico.
Apresenta e canta no espectáculo Cores do Atlântico (2010) de Socorro Lira na Ilha de San Simón junto com as artistas Uxía, Margareth Meneçes, Joao Afonso e Socorro Lira. Aliás, participa este ano no videoxogo Galeoke com a sua canção “Rapás, rapás...”, e canta a canção “Gaiteiro de Vainilla” no disco Arrolos de Salitre de Xabier Díaz e Guillerme Fernández. Participa também no disco A Minha Embala da cantora angolana Aline Frazão, na canção "Kamba de Fala".
O 14 de Janeiro de 2012 participará no festival da lusofonia Cantos na Maré, junto com Mayra Andrade, Carlos do Carmo, Socorro Lira e Uxía.Xoán es uno de los valores actuales de la música gallega. En el año 2009 presenta su disco Nai. Su música denominada pop-étnico gallego, se sumerje en un universo de sonoridades que vienen desde la música de raíz, pasando por el jazz, pop, reggae y la música de autor.
En su trayectoria artística destaca su versatilidad, participando como actor, músico, director, cantante o bailarín en diversos proyectos vinculados a la música, el teatro, el teatro infantil y la danza. Proyectos como el espectáculo infantil A Nena e o Grilo de Magín Blanco y la Editorial Oqo, en el que participa como actor, cantante y músico.
     Presenta y canta en espectáculo Cores do Atlántico (2010) de Socorro Lira en a Illa de San Simón junto con las artistas Uxía, Margareth Meneçes, Joao Afonso y Socorro Lira. Participa además en este año con su canción “Rapás, rapás...” en el videojuego Galeoke y canta la canción Gaiteiro de Vainilla en el disco Arrolos de Salitre de Xabier Díaz e Guillerme Fernández. Participa también en el disco A Minha Embala de la cantante angolana Aline Frazão en la canción Kamba de Fala.
El 14 de Enero del 2012 participará en el festival de la lusofonía Cantos na Maré, junto con Mayra Andrade, Carlos do Carmo, Socorro Lira y Uxía.


Xoan est l'une des valeurs sures de la musique galicienne actuelle. En 2009, il présentait son disque Nai, sous l'étiquette de musique pop-éthnique galicienne. Nai nous entraînait alors vers un univers coloré qui nous rappelait la musique traditionnelle, le jazz, la musique pop, le reggae et la musique d'auteur.
Comédien, musicien, directeur, chanteur, danseur pour le théâtre, entre autres le théâtre pour enfants, son bagage artistique est riche et varié. Il a participé en tant qu' acteur, chanteur et musicien dans le spectacle pour enfants A Nena e o grilo de Magin Blanco en collaboration avec la maison d'édition Oqo.
En 2010, il présente et chante dans le spectacle Cores do Atlantico de Socorro Lira sur l'île de San Simon aux côtés d'Uxia, de Margareth Meneçes, Joao Afonso et Socorro Lira. La même année, sa chanson "Rapas, rapas..." est choisie pour le jeu vidéo Galeoke et il interprète "Gaitero de Vainilla" sur le disque Arrolos de Salitre de Xabier Diaz et Guillerme Fernandez. Il accompagne également la chanteuse originaire d'Angola Aline Frezao dans la chanson "Kamba de Fala" pour son disque A Minha Embala
Le 14 janvier 2012 prochain, il sera présent sur la scène du festival de la lusophonie Cantos na Maré aux côtés de Mayra Andrade, Carlos do Carmo, Socorro Lira et Uxia.                   Xoán is one of the current values ​​of Galician music. In 2009 he rehears his firs album Nai. His music called Galician pop-ethnic, dives in a universe of sounds coming from the roots music, from jazz, pop, reggae and music copyright.

In   In his career highlights its versatility, participating as an actor, musician, director, singer or dancer in various projects related to music, theater, children's theater and dance. Projects like the children's show A Nena e o Grilo of Magín Blanco and Editorial Ogo, where he participates as an actor, singer and musician.
He presents and sings in the show Cores do Atlantico (2010) of Socorro Lira in the island of San Simon with the artists Socorro Lira, Uxía, Margareth Meneces and Joao Afonso. In this year he also participates with his song Papás, rapás … in the video game Galeoke, and sings the song Gaiteiro de Vainilla in the album Arrolos de Salitre of Xabier Diaz and Guillerme Fernandez. He also collaborates in the disc A Minha Embala of the angolan singer Aline Frazão in the song Kamba de Fala

 On January 14, 2012 he participates in the festival of Lusophone Cantos na Maré, along with Mayra Andrade, Carlos do Carmo, Socorro Lira and Uxía.